Wat gebeurt er na de melding in Winterswijk Corle

Nadat je een melding gemaakt hebt, kunnen de betreffende hulpdiensten uitrukken. Aan de hand van de informatie die jij hebt gegeven wordt er een P2000 opgesteld met de eerdergenoemde onderdelen zoals het soort incident, de locatie, de prioriteit, de gealarmeerde eenheden en de opschaling. Aan de hand van dit beknopte bericht kan bijvoorbeeld de politie Gelderland zien dat ze te maken hebben met een Prio 1 melding en dat ze met zwaailichten en sirenes naar de betreffende locatie moeten. Aan de hand van de informatie in de melding kan er ook worden gezien dat bijvoorbeeld andere diensten zoals de brandweer Gelderland en de ambulance Gelderland naar het ongeluk Gelderland toegezonden zijn.

Hoe werkt P2000 in Winterswijk Corle?

Voor het P2000 netwerk wordt er gebruik gemaakt van berichten die overzichtelijk en duidelijk zijn. Aan de hand van de 112 meldingen kan er bijvoorbeeld bij een ongeluk Winterswijk Corle direct geschakeld worden met de politie Winterswijk Corle, de brandweer Winterswijk Corle of de ambulance Winterswijk Corle. De berichten die hiervoor opgesteld worden zijn kort en bestaan uit een aantal onderdelen. Hierin wordt vermeld om wat voor soort incident het gaat, de locatie die zo exact mogelijk wordt doorgegeven, hoeveel prioriteit het incident heeft, welke eenheden er zijn opgeroepen en de opschaling. Aan de hand van deze informatie kunnen hulpdiensten direct zien welke stappen zij moeten ondernemen.

P2000 Winterswijk Corle en 112 meldingen Winterswijk Corle

Online inzage

Het systeem dat gebruikt wordt voor het verspreiden van de 112 meldingen is niet versleuteld. Dat betekent dat de meldingen die in het P2000 aangemaakt worden en naar de hulpdiensten worden doorgezonden, door iedereen te bekijken zijn. Online kun je bijvoorbeeld alle 112 meldingen zien waarbij hulpdiensten ingeschakeld worden. Dit kan op landelijk niveau, per provincie of regio en ook per plaats. Hierdoor is het bijvoorbeeld ook voor journalisten mogelijk om snel ter plekke te zijn. Aan de hand van deze websites kun je dus ook de P2000 Winterswijk Corle en bijbehorende 112 meldingen Winterswijk Corle bekijken als er iets in jouw omgeving gebeurd is. Je ziet dan ook of de politie Winterswijk Corle, de brandweer Winterswijk Corle en de ambulance Winterswijk Corle zijn opgeroepen voor een specifiek ongeluk Winterswijk Corle en wat de aanleiding voor de melding is die hieraan gekoppeld is.

P2000 Winterswijk Corle en 112 meldingen Winterswijk Corle

Uitleg over de afkortingen en termen.


Uitleg over de afkortingen en termen.

112 meldingen Winterswijk Corle

In het geval van een noodsituatie dien je altijd het alarmnummer 112 te bellen. Je wordt dan doorverbonden met een alarmcentrale en kunt melding doen van het betreffende incident. Aan de hand van de informatie die jij geeft en de locatie waar je bent kan er door de alarmcentrale een melding gemaakt worden en kunnen de hulpdiensten worden ingeschakeld. Voor jouw provincie kunnen dan de politie Gelderland, de brandweer Gelderland en de ambulance Gelderland worden opgeroepen wanneer je bijvoorbeeld melding maakt van een ongeluk Gelderland. Dit wordt specifiek in het P2000 Winterswijk Corle geplaatst waarin ook alle andere 112 meldingen Winterswijk Corle terug te vinden zijn. Deze meldingen worden dan doorgegeven aan de hulpdiensten waarna de politie Winterswijk Corle, de brandweer Winterswijk Corle of de ambulance Winterswijk Corle een P2000 Gelderland melding krijgen over het specifieke ongeluk Winterswijk Corle

Prioriteit

Het onderdeel prioriteit is opgedeeld in drie verschillende soorten. Prio 1 betekent dat de hulpdiensten met spoed en onder begeleiding van zwaailichten en sirenes moeten uitrukken, Prio 2 houdt in dat de hulpdiensten met gepaste spoed zonder sirene en zwaailichten moeten uitrukken en bij Prio 3 is er geen spoed. Deze prioriteiten worden per hulpdienst vaak ook nog specifiek omschreven. Komen er 112 meldingen binnen voor de ambulancediensten, dan moet het voertuig binnen 15 minuten op de plaats van het incident zijn bij een Prio 1 melding. Het gaat dan vaak om levensbedreigende situaties.

Bij Prio 2 wordt de ambulance meestal opgeroepen voor iemand die met spoed in het ziekenhuis moet worden opgenomen zonder dat het levensbedreigend is. Bij 112 meldingen die in het P2000 systeem aangemeld worden voor de brandweer geldt ook dat Prio 1 wordt gebruikt bij zeer bedreigende situaties. Bij 112 meldingen in het P2000 systeem kan er door de brandweer ook gebruik worden gemaakt van afkortingen zoals: BR bij brand, HV voor hulpverlening, VKO voor verkeersongeval, WO voor een waterongeval of DV voor dienstverlening.

P2000 Winterswijk Corle en 112 meldingen Winterswijk Corle

Misschien heb je wel eens gehoord van het P2000 netwerk met betrekking tot het uitrukken van hulpdiensten. Dit netwerk wordt gebruikt door meerdere hulpdiensten aan de hand van 112 meldingen die binnenkomen bij alarmcentrales. Door heel Nederland wordt dit systeem gebruikt in de vorm van bijvoorbeeld P2000 Gelderland en voor de andere provincies. Ook per plaats wordt er onderscheidt gemaakt zodat de hulpdiensten bijvoorbeeld met P2000 Winterswijk Corle kunnen zien waar ze aanwezig moeten zijn. Het systeem koppelt de 112 meldingen Winterswijk Corle aan de juiste hulpdiensten en de juiste regio met P2000. Zo kan er gezorgd worden dat politie, ambulance, brandweer, reddingsbrigades, het KNRM en het Rode Kruis op de juiste manier worden ingelicht en zo snel mogelijk ter plekke kunnen zijn.